Vi sikrer rettidig håndtering af kunde ordre og fakturering herunder kommunikeres med kunder og leverandører mv.

Vi udarbejder alle dokumenter, der er påkrævet i forbindelse med ind- og udbetalinger, herunder sikrer vi at ind- og udgående betalinger sker i henhold til kunde- og leverandør aftale betingelser.

Vi kan udarbejde ledelsesrapporter omhandlende varesalg / køb, betalinger, udstående tilgodehavender mv på ugentlig eller månedlig basis.

Vi kan udstede fakturaer og modtage betalinger i et stort antal forskellige valutaarter.